YLEISET KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ

Artio on taidetta välittävä, taiteen myynninedistäjä ja maailman suurin galleria, jossa on loputtomasti taidenäyttelyitä. Artio palvelee käyttäjiään välittämällä applikaatioonsa rekisteröityneiden taiteilijoiden, galleristien, taidelainaamojen sekä keräilijöiden myymiä taideteoksia. Artiossa ostaja voi halutessaan toimia anonyymisti. Kuitenkin ostettaessa luotolla tai vuokrattaessa teoksia, varmistaa Artion rahoitusyhteistyötaho tai lainaaja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti ostajasta tarvittavia tietoja. Ostajana voi toimia yritys tai luonnollinen henkilö. Rahoitettavissa kaupoissa kunkin maan rahoitusyhteistyötaho tai lainaaja määrittää yksityisyyden suojan omissa toimintaperiaatteissaan.

Ostotilanteissa välittäjänä toimiva Artio edellyttää ostajalta/ taiteen hankkijalta maksua asiakasvaratillille tai hyväksyttyä luotto-/ vuokrasopimusta ennen kuin edellyttää teoksen haltijaa toimittamaan teosta. Vapauttaakseen maksun myyjälle välittäjänä toimiva Artio edellyttää vastaanottajan hyväksyvän tilauksen vastaanotetuksi moitteettomassa kunnossa.

Artio toimii vain välittäjänä ja taiteilijat, galleristit, taidelainaamot sekä keräilijät tuotteiden myyjinä. Välitettävät tuotteet ovat taiteilijoiden tuotantoa. Tuotteet ostetaan ja maksetaan applikaatiossa. Tuotteiden oikeaoppisesta toimittamisesta ostajalle vastaa myyjä, Artion ohjeiden mukaisesti.

Noudatamme GDPR-säädöksiä ja kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Järjestelmään syötettäviä henkilö-, osoite-, puhelinnumero-, yritys- tai maksutietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen edellyttämiin toimiin. Hankkiessasi taidetta Artion kautta, sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin.

Mahdollisia väärinkäytöksiä tai viranomaisvaatimuksia silmällä pitäen on ostajasta ja myyjästä Artioon jätettävä vaadittava tietomäärä, kunkin maan lainsäädännön mukaisesti ja määrittelemäksi ajaksi.

HUUTOKAUPPA

Huutokaupattavaksi määritellyn teoksen huuto on aina voimassa 5 minuuttia, jos ei uusia huutoja ilmene. Mikäli uusia huutoja ei ilmaannut, on teos myyty viimesimmän, suurimman huudon tarjonneelle.

Huutokauppaan osallistuminen edellyttää aina vahvaa rekisteröitymistä ja maksutietojen lisäämistä järjestelmään. Huutokaupan voittavan huudon tehneeltä veloitetaan maksu heti huutokaupan päädyttyä. Mikäli maksua ei voida veloittaa, jatkuu huutokauppa. Huutaja, joka on voittanut huudon, mutta jättänyt lunastamatta huutonsa, poistetaan huutokaupasta, kunnes hän on vaihtanut uuden maksukortin.

OSTAMINEN

Ostettaessa teoksia Artiossa on teos maksettava viipymättä. Mikäli ostaja ei ole määritellyt maksutapaa vielä ostohetkellä, on teos hänelle varattuna 12 tuntia ostohetkestä. Huutokauppa tekee poikkeuksen.

MAKSAMINEN

Artion maksujenvälityksen toteuttaa kussakin maassa siihen määritelty taho. Artion kautta suoritetuista maksuista ei aiheudu käyttäjille mitään erikseen määrittelemättömiä kuluja. Ostajalle hinta on selkeästi ostohetkellä ilmoitettu hinta.

Maksusi kirjautuu välittömästi suoritetuksi Artiolle ja sähköpostiisi lähetetään vahvistusviesti.

Maksuvaihtoehdot ovat Mastercard ja Visa sekä osamaksukaupassa Klarna, joka toimii euroopassa.

Klarna osamaksu

Kun valitset maksuvaihtoehdoksi Klarna osamaksunmaksun, voit maksaa ostoksesi luotolla osissa. Sinun pitää hyväksyä luotonmyöntökriteerit ja täyttää henkilötunnuksesi kassalla. Luottoajan valitset sinulle parhaiten sopivaksi. Luotto tulee hoitaa sovitun ajan kuluessa. Se edellyttää, että maksat vähintään sovitun summan kuukausittain. Luottokaupassa sopimus on osamaksuosapuolien välinen.

TOIMITUKSET

Ostotilanteissa välittäjänä toimiva Artio edellyttää ostajalta/ taiteen hankkijalta maksua asiakasvaratillille tai hyväksyttyä luotto-/ vuokrasopimusta ennen kuin edellyttää teoksen haltijaa toimittamaan teosta. Vapauttaakseen maksun myyjälle välittäjänä toimiva Artio edellyttää vastaanottajan hyväksyvän tilauksen vastaanotetuksi ostohetken mukaisessa kunnossa.

Artio toimii vain välittäjänä ja taiteilijat, galleristit, taidelainaamot sekä keräilijät tuotteiden myyjinä. Tuotteiden oikeaoppisesta toimittamisesta ostajalle vastaa myyjä, Artion tarkkojen ja yksiselitteisten ohjeiden mukaisesti, jotka toimitetaan aina ostotilanteessa myyjälle.

Artion kautta saat tuotteet kaikkialta ja kaikkialle maailmaan. Myyntihinnassa on aina huomioita kohtuulliset, mutta vakuutetut ja luotettavan toimittajan määrittelemät toimitusmaksut. Suuremmat teokset tai teoksen sijainnista kohtuullisen toimitusmaksun ylittävän etäisyyden päähän toimitettavat teokset voivat edellyttää lisätoimitusmaksun. Toimitusmaksu kuuluu siis aina hintaan, jos ei sitä erikseen tilauksen yhteydessä ilmoiteta. Kaikki hinnat ja kuljetuskustannukset ilmoitetaan samalla valuuttayksiköllä.

Toimitusaika on 4-15 työpäivää tilaushetkestä, riippuen tilaus- ja toimitusmaasta. Toimitusaika, joka ylittää normaalin, ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä. Artio ei

vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

Tuotteen myyjä vastaa teoksen pakkaamisesta Artion ohjeiden mukaisesti. Kuriiri noutaa tuotteen myyjältä tai tuotteen myyjä toimittaa teoksen itse lähetyspisteeseen. Kuriiri toimittaa teoksen ostajan Artiolle ilmoittamaan osoitteeseen. Kuriiriyritys on yhteydessä vastaanottajaan toimitusajankohdan sopimiseksi. Vastaanottaja voi useimmissa maissa valita kuriirin kanssa noutovaihtoehdon, jos se taideteoksen koon mukaisesti on mahdollista.

Toimitukset tehdään normaalisti arkipäivisin.

Puhelinnumero on tilauksen yhteydessä lisättävä vastaanottajan tietoihin. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta lähetyksen toimittamiseksi, hänelle jätetään yhteydenottopyyntö tai mahdollisesti mahdollisuus noutaa tuote. Uudelleentoimituksesta vastaanottajalta edellytetään yhteydenotto kuriiriin tai lähetys palautetaan lähettäjälle. Palautetun teoksen uudelleentoimituksesta tulevat kustannukset tulevat ostajan kustannettaviksi.

Artion kautta ostetut taideteokset ovat aina vakuutettuja kuljetuksen aikana. Lähetettäessä tuotteen myyjä vastaa siitä, että teos on pakattu asian mukaisesti ja Artion ohjeiden mukaisesti. Palautustilanteessa ostaja vastaa Artion pakkausohjeiden noudattamisesta.

Ostajan tulee tarkistaa teoksen kunto vastaanotettaessa tuote. Mikäli tuote on kuljetuksen aikana vahingoittunut tai se ei muuten vastaa tilausta, tulee siitä seitsemän vuorokauden sisällä ilmoittaa Artiolle ja lähetyksen luovuttajalle.

Kuljetuksiin sovelletaan aina Artion käyttämien kuriiriyritysten yleisiä ehtoja ja antamaa vakuutusta.

TAVARANKULJETUSVAKUUTUS

Kaikki Artion kautta ostettavat tuotteet toimitetaan vakuutetulla kuljetuksella. Vakuutus on voimassa Artion käyttäjän hyväksi, kun palvelusta ostettu tavara toimitetaan sovitusti hänelle. Myös palautukset tulee aina toimittaa vakuuteltulla kuljetuksella, reklamaatio tilanteessa tai vastaavan yhteydessä. Palautusten osalta pätevät samat pakkausvaatimukset kuin toimituksissa taiteilijalta ostajalle.

Vakuutusarvo on kuljetuksen kohteena olevan omaisuuden käypä arvo kuljetuksen alkaessa. Jokaista vahinkotapahtumaa kohti vähennetään yhden prosentin omavastuu vahingon korvattavasta määrästä. Tästä vastaa Artio.

Tavaran lähettäjän on ennen kuljetuksen aloittamista varmistuttava siitä, että

 • kuljetettava tavara on ennen kuljetuksen aloittamista pakattu, suojattu, merkitty ja varustettu riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla kestääkseen tavanomaisen käsittelyn ja kuljetuksen,
 • kuljetusväline on soveltuva kyseisen kaltaisen tavaran turvalliseen kuljettamiseen,
 • muita mahdollisia Artion tai toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.

 

Tavaran vastaanottaminen

Vastaanottajan pitää tarkastaa saapuva tavara.
Jos tavara on vahingoittunut ja se huomataan vastaanottotilanteessa, vastaanottajan pitää kertoa siitä lähetyksen luovuttajalle. Muussa tapauksessa vastaanottajan täytyy olla välittömästi yhteydessä Artioon. Hänen pitää myös ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen itsellensä ja vakuutusyhtiölle oikeuden vaatia korvausta siltä, joka on vastuussa vahingosta.

Korvausvaatimuksen esittämisen ajankohta ja korvauksensaamisoikeuden menettäminen

Vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvausvaatimus on esitettävä Artiolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, menettää korvauksen hakija oikeutensa korvaukseen.

Korvaus ja kadonneen tavaran takaisin saaminen

Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava tavarasta, josta vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen, jos tavara myöhemmin löytyy tai saadaan takaisin.

Vakuutusyhtiön oikeus korvauksen takaisinhakemiseen

Kun vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen, siirtyy vahingonkärsineen oikeus vaatia korvausta vahingosta vastuussa olevalta vakuutusyhtiölle.

Korjauskustannukset tai arvon aleneminen

Jos vahingoittunut tavara voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Korjauskustannusten lisäystä, joka on korvaukseen oikeutetun valitseman tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama, ei korvata.

Jos tavaraa ei korjata, määritetään tavaran arvon aleneminen yhteisesti sopimalla. Jos jompikumpi osapuoli vaatii, voidaan tavaran arvon aleneminen määrittää vaatijan kustannuksella ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Tavaran arvon aleneminen voidaan myös määrittää myymällä tavara.

Tavaran tuhoutuminen

Tavaran tuhoutuessa on vahingon määrä vakuutusarvon mukainen. Kun kokonaan korvatusta tavarasta on jäänyt jäljelle jotain, jolla on taloudellista arvoa, vakuutusyhtiö voi halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä tavarasta.

Katoaminen ja tavaran hylkääminen

Vahingon määrä on vakuutusarvon mukainen myös silloin, kun

• kuljetuksen suorittaja tai muu, jonka haltuun tavara on uskottu, kirjallisesti myöntää tavaran kadonneeksi,

 • tavara on kadonnut eikä sitä ole löydetty kotimaan kuljetuksessa 28 päivän tai kansainvälisessä kuljetuksessa 60 päivän kuluessa arvioidusta saapumisajankohdasta,
 • tavara ei ole vahinkotapahtuman vuoksi saapunut perille kotimaan kuljetuksessa kuukauden kuluessa tai kansainvälisessä kuljetuksessa kolmen kuukauden kuluessa arvioidusta saapumisajasta eikä sen olinpaikasta ole tietoa, tai
 • tavaraa ei voida vahinkotapahtuman vuoksi pelastaa tai toimittaa perille kohtuullisin kustannuksin kolmen kuukauden kuluessa arvioidusta saapumisajankohdasta.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Jos korvauksenhakija on tyytymätön tavarankuljetusyhtiön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen

• hän voi viedä päätöksen kunkin maan omaan valvovaan elimeen tai oikeuteen.

Suomessa ratkaisusuosituksia antavat Vakuutus- ja rahoitusneuvota, fine.fi tai Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi.

Kanne voidaan panna vireille asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinkopaikan siihen soveltuvassa oikeudessa.

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta vakuutusyhtiön tai lain määrittelemän, kulloinkin voimassa olevan ajan kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

 • –  Afganistaniin, Irakiin, Nigeriaan ja Venezuelaan menevillä lähetyksillä vakuutus on voimassa vain siihen asti, kun lähetykset on purettu lentokoneesta.
 • –  Vakuutus ei kata seuraavia maita: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Montenegro, Myanmar, Serbia, Sudan ja Syyria.

PALAUTUKSET

EU ja Pohjoismaat

Kaikilla kuluttajien hankkimilla taideteoksilla on lain mukainen 14 päivän palautusoikeus EU:n sisällä ja myös EU:iin kuulumattomissa Pohjoismaissa. Lähetyskustannuksista vastaa ostaja, paitsi tilanteissa, joissa tuote on vaurioitunut kuljetuksessa.

Tilanteessa, jossa haluat palauttaa tuotteen tai tuotteita, ole yhteydessä Artioon käytännön asioista: info@Artio.fi.

Palautetusta teoksesta maksettu hinta palautetaan ostajalle 14 päivän kuluessa, kun teos on palautunut lähettäjälle. Palautettujen teosten hinta korvataan tilauksen maksutavan mukaisesti. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on Artiolla oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka palautuskuluineen.

Kaikki Artiossa myytävät taiteilijoiden tekemät teokset ovat uniikkeja teoksia, josta johtuen huolellinen pakkaaminen on erityisen tärkeää. Teoksen pitää olla alkuperäisessä kunnossa, eli vahingoittumaton ja pakattu alkuperäiseen tai vastaavaan kaltaiseen pakkaukseen. Lähtökohtaisesti pakkauksen tulee olla sisältä pehmeä, mutta tukeva ja ulkopuolelta kova.

Artio ei hyväksy palautuksia, jos tuote ei ole ehjä. Palautuksen edellytys on, että tuote on ehjä (poikkeuksena tilanteet, jossa se on ollut viallinen jo saapuessaan) eikä siinä ole vähimmässäkään määrin käytön jälkiä. Palautettava tuote on paras pakata alkuperäiseen pakkausmateriaaliin seuraavia ohjeita noudattaen:

– Varmista, että pakkaus on ehjä.
– Huolehdi, ettei pakkaukseen jää tyhjää tilaa.
– Tue tuote ja pehmennä pakkaus sisältä käyttäen styroksia, vaahto- tai kuplamuovia. – Lisää hauraiden sekä litteiden materiaalien väliin tukevaa materiaalia, kuten pahvia, jotta lähetyksen ulkokuoresta tulee kova. Tuotelähetyksen tulee kestää iskuja ja pinoamista.

– Lisää Artiolta saatu pakettikortti lähetyksen päälle niin, että viivakoodi on luettavissa koneellisesti. Kortti ei saa irrota lähetyksen aikana tai taittua pakkauksen reunan yli, eikä olla avaamiskohdan päällä.
– Elä toimita tuotetta ennen kuin olet saanut Artiolta hyväksynnän lähettämiselle. Tätä ennen toimita tuotteesta ja valmiista pakkauksesta valokuvia Artiolle. Artio varmistaa kunnon ja paketin kestävyyden ja hyväksyy kirjallisesti lähetyksen. Palautuslähetyksen noutopäivä tulee sopia Artion kanssa.

– Mikäli tuote vaurioituu palautuskuljetuksessa sen vuoksi, ettei pakkausohjeita ole noudatettu, Artiolla on oikeus vähentää tuotteen korjaamiskustannukset palautettavasta summasta osittain tai kokonaisuudessaan.

EU:n ulkopuoliset maat

Kaikilla kuluttajien hankkimilla teoksilla on 7 päivän palautusoikeus EU:n ulkopuolella, poislukien EU:iin kuulumattomat Pohjoismaat, joissa palautusoikeus on 14 päivää. Lähetyskustannuksista vastaa ostaja, paitsi tilanteissa, joissa tuote on vaurioitunut kuljetuksessa.

Tilanteessa, jossa haluat palauttaa tuotteen tai tuotteita, ole yhteydessä Artioon käytännön asioista: info@Artio.fi.

Palautetusta teoksesta maksettu hinta palautetaan ostajalle 14 päivän kuluessa, kun teos on palautunut lähettäjälle. Palautettujen teosten hinta korvataan tilauksen maksutavan mukaisesti. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on Artiolla oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka palautuskuluineen.

Kaikki Artiossa myytävät taiteilijoiden tekemät teokset ovat uniikkeja teoksia, josta johtuen huolellinen pakkaaminen on erityisen tärkeää. Teoksen pitää olla alkuperäisessä kunnossa, eli vahingoittumaton ja pakattu alkuperäiseen tai vastaavaan kaltaiseen pakkaukseen. Lähtökohtaisesti pakkauksen tulee olla sisältä pehmeä, mutta tukeva ja ulkopuolelta kova.

Artio ei hyväksy palautuksia, jos tuote ei ole ehjä. Palautuksen edellytys on, että tuote on ehjä (poikkeuksena tilanteet, jossa se on ollut viallinen jo saapuessaan) eikä siinä ole vähimmässäkään määrin käytön jälkiä. Palautettava tuote on paras pakata alkuperäiseen pakkausmateriaaliin seuraavia ohjeita noudattaen:

– Varmista, että pakkaus on ehjä.
– Huolehdi, ettei pakkaukseen jää tyhjää tilaa.
– Tue tuote ja pehmennä pakkaus sisältä käyttäen styroksia, vaahto- tai kuplamuovia. – Lisää hauraiden sekä litteiden materiaalien väliin tukevaa materiaalia, kuten pahvia, jotta lähetyksen ulkokuoresta tulee kova. Tuotelähetyksen tulee kestää iskuja ja pinoamista.

– Lisää Artiolta saatu pakettikortti lähetyksen päälle niin, että viivakoodi on luettavissa koneellisesti. Kortti ei saa irrota lähetyksen aikana tai taittua pakkauksen reunan yli, eikä olla avaamiskohdan päällä.
– Elä toimita tuotetta ennen kuin olet saanut Artiolta hyväksynnän lähettämiselle. Tätä ennen toimita tuotteesta ja valmiista pakkauksesta valokuvia Artiolle. Artio varmistaa kunnon ja paketin kestävyyden ja hyväksyy kirjallisesti lähetyksen. Palautuslähetyksen noutopäivä tulee sopia Artion kanssa.

– Mikäli tuote vaurioituu palautuskuljetuksessa sen vuoksi, ettei pakkausohjeita ole noudatettu, Artiolla on oikeus vähentää tuotteen korjaamiskustannukset palautettavasta summasta osittain tai kokonaisuudessaan.

VEROT, TULLIT JA TEKIJÄNOIKEUSMAKSUT

Artio toimii välittäjänä, eikä tee tulliin, verottajalle tai mahdollisesti myyntimaassa toimivalle tekijänoikeusorganisaatiolle ilmoituksia Artiossa tapahtuvasta taiteen ostosta tai myynnistä. Jokainen Artion käyttäjä on itse vastuussa oman verovelvollisuutensa velvoitteiden täyttämisestä; mahdollisesti tullausta vaativien, Artion kautta hankittujen ostosten tullaukseen liittyvistä asioista; sekä mahdollisista velvoitteista myyntimaassa toimivalle tekijänoikeusorganisaatiolle.

Artiossa myytäessä tai ostettaessa käyttäjä vastaa aina paikallisista veroista, tullimaksuista, tekijänoikeusorganisaatimaksuista ja muista näihin verrattavista kustannuksista.

TEKIJÄNOIKEUS

Kaikki tekijänoikeudet ja laissa kirjattu luoksepääsyoikeus teokseen säilyvät taiteilijalla.

Taiteilija voi pyytää ostajalta teosta lainaksi näyttelyä varten. Mahdollisen lainauksen ehdoista ja yksityiskohdista sovitaan erikseen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Art and Treasure holding limited

85 Great Portland Street, First Floor London W1W 7LT

Company number: 13084610

info@artio.app

Rekisterin nimi

Artion asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • tilausten käsittely
 • Ilmoitukset kiinnostukset kohteista
 • sähköpostimarkkinointi (vain erikseen pyydetyllä luvalla)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ostajasta:

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • teostiedot
 • yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • sähköpostiosoite
 • tilaushistoria
 • pankkiyhteystiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja taiteilijasta, galleristista ja myös myyntiä suorittavasta keräilijästä:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tilinumero myyntien tilityksiä varten
 • myyntihistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta Artion kautta suoritettujen tilausten kannalta välttämättömiä yhteistyökumppaneita, kuten maksujärjestelmää hoitava taho ja kuljetusta hoitava taho. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietotekniikkapohjainen rekisteri säilytetään salatussa ja suojatussa pilvipalvelussa. Kaikki henkilötiedot sijaitsevat salasanoin suojatussa järjestelmässä.

Vain Artion työntekijöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsitteleminen kuuluu, on pääsy järjestelmään työtehtäviensä hoitamiseksi. Heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Jos haluat poistaa tilisi Artiossa, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@artio.appOngelmatilanteissa voit olla yhteydessä meihin.

support@artio.app tai +358 40 376 7101

Artio – kaikki on turhaa, paitsi taide