MYYNTIEHDOT

Kuka ja mitä teoksia Artiossa voi myydä?

Artio on avoin kaikille, jotka haluavat myydä hallinnoimiaan teoksia ja hyväksyvät nämä myyntiehdot. Artio ei vastaa teosten hallinta- tai omistusoikeuksista, vaan jokainen myyjä on vastuussa näistä itse. Artio pidättää kaikki oikeudet mahdollisiin muutoksiin näissä myyntiehdoissa. Mahdolliset muutokset tai päivitykset myyntiehdoissa ilmoitetaan Artion käyttäjille järjestelmän kautta, mahdollisuuksien mukaan niin varhaisessa vaiheessa, kun se kulloinkin on mahdollista.

Status myyjällä on Taiteilija, Galleristi (Galleristi tai Taidelainaamo) tai Keräilijä. Yleiset myyntiehdot kussakin maassa koskevat myyjiä, joilla on osoite kyseisessä maassa. Kaikki taideteokset käyvät läpi hyväksyntäprosessin ennen myyntiin asettumista.

Uudet, vielä myymättömät teokset, jotka ovat joko Taiteilijan, Galleristin tai Taidelainaamon myymiä käyvät lävitse hyväksyntäprosessin, mikäli teoksen luonut Taitelija ei ole aiemmin käynyt hyväksytysti lävitse hyväksyntäprosessia. Myös Keräilijöiden myymät, jo aikaisemmin myydyt teokset käyvät lävitse hyväksyntäprosessin, mikäli teoksen luonut Taitelija ei ole aiemmin käynyt hyväksytysti lävitse hyväksyntäprosessia. Mikäli Taitelija omaa puhtaan historian ja on käynyt hyväksyntäprosessin hyväksytysti lävitse, ei hänen uutena Artioon laitettavat teoksensa edellytä erillistä hyväksymisprosessin läpikäyntiä.

Teokset, jotka ovat taitelijoilta, jotka kuuluvat kuvataiteilijamatrikkeliin tai oman alueen taideliittoon hyväksytään Artion Artio Pro -puolelle, ilman kuraattorin arviointia. 

Teokset, jotka ovat taitelijoilta, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin, päätyvät Artion kuraattorin arvioitavaksi. Arviointiprosessissa vaikuttavat mm. taitelijan työn laatu, aktiivinen näyttelytoiminta, ansioituminen taiteentekijänä, teosten näkyvyys sosiaalisessa mediassa, taiteilijan nettisivuilla tai muissa merkittävissä taidearvostelijoiden sekä -kuraattorien arvostamissa paikoissa sekä taiteilijan teosten sopivuus Artion asiakkaille. Ensisijaisesti kuraattori arvioi teosten taiteellista laatua ja näyttelyhistoriaa. Artioon hyväksytään vain teoksia, joiden koetaan soveltuvan taiteen myyntiin. 

Kuratointiin päätyvien teosten arviointi kestää keskimäärin kolme arkipäivää.

Artiossa teoksiaan voi myydä edellä mainittujen kriteerien lisäksi

 1. Taiteilija, jonka profiili, Omakuvaus ja CV Artiossa on täytetty asianmukaisin tiedoin.
 2. Galleristi, jonka profiili Artiossa on täytetty asianmukaisin tiedoin.
 3. Keräilijä, jonka profiili Artiossa on täytetty asianmukaisin tiedoin.

Teokset ja tekniikat

 

Artiossa teokset voivat olla tyypiltään ja tekniikaltaan

 

 1. Esinekooste
 2. Grafiikka
  1. Akvatinta
  2. Carborundum
 • Chiné Colle
 1. Etsaus
 2. Kuivaneula
 3. Litografia
 • Monotypia
 • Polymeerigravyyri
 1. Puupiirros
 2. Serigrafia
 3. Muu
 1. Installaatio
 2. Kollaasi
 3. Maalaus
  1. Akryylimaalaus
  2. Akvarelli
 • Guassi
 1. Pastelli
 2. Sekatekniikka
 3. Tempera
 • Öljymaalaus
 • Muu
 1. Performanssi
 2. Piirros
  1. Hiili
  2. Liitu
 • Lyijykynä
 1. Pastelli
 2. Tussi
 3. Värikynä
 • Muu
 1. Reliefi
 2. Sekatekniikka
 3. Valokuva
  1. Digitaalinen vedos
  2. Hopeagelatiinivedos
 • Kromogeeninen värivedos
 1. Lambda-vedos
 2. Mustevedos
 3. Muu
 1. Veistos
  1. Betoni
  2. Keramiikka
 • Kipsi
 1. Kivi
 2. Lasi
 3. Linoleikkaus
 • Marmori
 • Metalli
 1. Muovi
 2. Paperi
 3. Pronssi
 • Puu
 • Savi
 • Sekatekniikka
 1. Teräs
 • Muu
 1. Muu

 

Artio vai Artio Pro?

 

Artio on avoin kaikille taiteen tekniset määritteet täyttäville teoksille ja taitelijoille.

Artio Pro on lähtökohdallisesti vain ja ainoastaan taiteilijoille, jotka kuuluvat kuvataiteilijamatrikkeliin. Mikäli taiteilija on erittäin ansioitunut ja arvostettu, voidaan hänet nostaa Artio Pron myyntilistoille.

Mikäli Artiossa myynnissä oleva Taiteilija nousee urallaan Artio Pron edellyttämälle tasolle, hänet nostetaan automaattisesti myös Artio Pron myyntilistoille.

 

Aitouden varmistaminen

 

Artio edellyttää taiteilijoilta aitoustodistusta kaikista teoksista. Aitoustodistus tulee toimittaa aina teoksen toimittamisen yhteydessä.

 

Jälleenmyynnissä oleva arvotaide tulee myös todentaa alkuperäistodistuksilla tai asiantuntijalausunnoilla. Tarvittaessa myyntiin asetettavan taiteen alkuperä voidaan varmistaa Artion oman asiantuntijaverkoston toimesta.

 

Väärennetyn taiteen myyminen johtaa aina automaattisesti poliisitutkintaan.

 

Miksi Taiteilijan profiili tulee olla huolellisesti täytetty?

 

Ostajan ostopäätös helpottuu merkittävästi, kun hän tietää ja tuntee taiteen tekijän sekä taideteoksen. Hänelle tuleekin antaa mahdollisimman paljon tietoa. Taiteilijat ja heidän inspiraationsa ovat kiehtovia asioita ja ostaja mieluusti ammentaakin näistä tehdessään ostopäätöstään. Taiteilijan tunnettuvuus, taustat, koulutus- ja näyttelytiedot saa lisättyä applikaatioon Taiteilijan profiili -tiedoissa.

Ostajat rakastavat, kunnioittavat ja ihailevat omistamiaan teoksia, Taiteilijaa, joka on luonut ne ja erityisesti tarinaa kaiken tämän takana. He palavat halusta kertoa näistä ystävilleen ja tuttavilleen, jotka näkevät heidän hankkimiaan teoksia. On siis hyvin tärkeää antaa ostajalle ikimuistoinen elämys, jonka hän muistaa lopun ikäänsä.

Jos ostaja ei entuudestaan ole suuri ihailijasi, hänestä tulee sellainen, kun hankkii teoksesi. Panosta tarinaasi siis kuin tekisit sen ihastuksesi kohteelle, jonka sydämen olet päättänyt valloittaa.

Miksi Galleristin ja Taidelainaamon profiili tulee olla huolellisesti täytetty?

 

Moni ostaja haluaa seurata tiettyjä Taitelijoita, Gallerioita sekä Taidelainaamoja. On tärkeää, että Galleriat ja Taidelainaamot ovat täyttäneet profiilinsa tiedota tarkasti, jotta ostajat saavat ensikäden tiedon uusista näyttelyistä ja myyntiin tulleista teoksista.

Miksi teoksen tiedot tulee olla huolellisesti täytetty?

 

Teoksen itsensä tiedoissa on tärkeää kuvailla teos huolellisesti edellä mainituin määrein. Moni ostaja etsii itselleen juuri tiettyyn paikkaan – väreiltään, kooltaan, tyypiltään, tekniikaltaan, aiheeltaan ja tunteeltaan – sopivaa teosta.

Seinälle ripustettavaksi tarkoitetuissa teoksissa on tärkeää kertoa, jos teokset ovat ripustusvalmiita ja kehystettyjä.

Artion AR-ominaisuus (augmented reality) huolehtii lopusta, kun ostaja pääsee sovittamaan teoksen tahtomaansa tilaan suoraan sovelluksessa oman älylaitteen kameran kautta.

 

Teosten mitat ja paino

 

Artiossa ei ole teoksille kokorajoituksia. Teosten kuljetuksissa on kuitenkin rajoitteensa. Normaali kuljetukseen soveltumattomien teosten kuljetusrajoitteisuus näkyy automaattisesti Artiossa, kun mitat ylittävät normaalin kuljetuksen rajat. Tällöin teokset edellyttävät noudon tai räätälöidyn kuljetuksen, jossa Artio auttaa myyjää mieluusti.

 

Teoksen korkeus + leveys -mitta voi olla enintään 320 cm ja paino korkeintaan 35 kilogrammaa, jotta sen voi toimittaa normaalilla kuljetuksella.

Painoa ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa gramman tarkkuudella, vaan isommissa töissä kilon ja pienemmissä 100 gramman tarkkuudella.

 

Artion käyttö, myyntitapahtuma sekä teosten lähetykset?

 

Artioon rekisteröityminen ja taideteosten esittely on nyt maksutonta (Galleristeille normaali rekisteröitymismaksu 99,00 € ja ylläpitomaksu 42,00 €/ kk). Lisäksi taidelainaamojen sekä Galleristien taidenäyttelyiden esittely omalle seuraajakunnalleen on nyt maksutonta.

 

Artiossa tapahtuvan myynnin ja oston tarkat ohjeet määrittävät Artion YLEISET KÄYTTÖEHDOT.

Taiteilijan, Galleristien, Taidelainaamojen ja Keräilijöiden kulut on eritelty ARTIO HINNASTO:ssa.

Teoksen lähetyksestä (pakkaus, lähetys ja vakuutus) muodostuvat kulut tulevat myyjälle kustannettavaksi. Onkin yleisesti suositeltavaa lisätä nämä myyntihintaan, jolloin teoksesta toivottu myyntihinta ei pienene em. kulujen vuoksi. Näin myös ostajalle tulee yksi selkeä hinta. Poikkeuksena on se, jos teoksen loppuostaja on pitkän ja kalliin rahtimatkan päässä. Näistä tulevat kulut voi sälyttää loppuostajan maksettavaksi. Ilmoituksessa on hyvä ilmoittaa, että postimaksut on maksettu Suomen, Pohjoismaiden tai Euroopan alueelle. Näin loppuostaja maksaa sovitusti tästä ylitse menevän osuuden.

Artiolla on teosten lähettämiseen useita yhteistyökumppaneita, joiden kautta teos voidaan lähettää lähes mistä tahansa lähes mihin tahansa paikkaan maailmassa. Teokseen saa näistä aina lähetyksen, jossa teos on vakuutettu koko kuljetuksen ajaksi. Yleisimmin kuljetuksen Artion YLEISET KÄYTTÖEHDOT määrittelee lähetyksen ohjeistuksen, joita tulee aina kunnioittaa kaikissa lähetyksissä. Nämä tiedot toimitetaan kuitenkin aina myös myyntitilanteessa rekisteröintitilanteessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Miksi Artio?

 

Artio on maailmanlaajuisesti toimiva, jokaisen taskusta löytyvä taiteeseen erikoistunut kauppapaikka. Artion kautta tavoitat helposti kaikki maailman taiteen ystävät. Teosten esillepano on helppoa ja maksutonta. Artion oston ja myynnin välistä määritelty kate on hyvin maltillinen ja palvelun kokonaisvaltaisuuteen ja applikaation kehitykseen nähden erittäin kohtuulliset.

Artio tarjoaa kaikki nykyteknologian saavutukset, jotka todella mahdollistavat taiteen oston oman älylaitteen kautta.

Artio on ensimmäinen taiteen myyntiin keskittyvä applikaatio, joka tarjoaa AR-ominaisuuden, jolla teos voidaan tuoda älylaitteen kameralla omaan ostajan tilaan sovitettavaksi.

Miten otan Artion käyttööni ja alan lisäämään teoksia myyntiin tai ’Omaan kokoelmaan’?

 

Lataa applikaatio Play- tai App Storesta ja kirjaudu sisään. Valitse status, joka voi olla Taiteilija, Galleristi tai Keräilijä. Seuraa Artion kirjautumisohjeita. Voit aina täydentää profiilitietojasi ja ladata teoksia palveluun. Kun profiilisi on valmis ja olet valinnut statuksen, voit alareunan + -merkistä lisätä teoksia.

Suuremman määrän taidetta hallinnoiville tahoille tarkoitettu, ammattimainen lataaminen tapahtuu helpoiten suoraan verkossa, osoitteessa collector.artio.app, artist.artio.app tai gallery.artio.app. Applikaation tai verkon kautta voit lisätä yhden teoksen kerrallaan, koska jokaisen teoksen tiedot pitää määritellä erikseen.

Taiteilijan profiili esittelyn ja CV:n kera täytyy tehdä vain kerran, jonka jälkeen saat taitelijan profiilin lisättyä aina uuden teoksen tietoihin.

Kuka ja mitä teoksia Artiossa voi myydä?’ -kappaleessa on määritelty hyvin tarkkaan kaikki toiminnot profiilin luomiseksi ja teosten lisäämiseksi.

Kuratoidaanko jokainen teos erikseen?

 

Uusi taitelija kuratoidaan aina. Kun samalta taitelijalta tulee uusia teoksia, ei ne vaadi enää kuratointia. Artion henkilökunta seuraa kuitenkin jatkuvasti teosten, teosesittelyiden ja teoskuvien laatua.

Artion suorittama näkyvyys ja markkinointi

 

Artio pyrkii näkymään markkinointistrategiansa mukaisesti mahdollisimman laajasti, jotta Artiossa oleva taide tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön. Artiossa esillä olevat tai esillä olleet teokset voivat näkyä kaikessa Artion markkinoinnissa. Artion luodessa mahdollista markkinoinnillista lisänäkyvyyttä digitaalisessa muodossa siten, että niistä tulee tuottoa itsessään, hyvittää Artio viiden prosentin korvauksen nettotuotosta esitettyjen teosten tekijänoikeuksien haltijoille.

Montako teosta yhdellä rekisteröidyllä taholla voi olla samanaikaisesti myynnissä?

Teosten määrällä ei ole rajoituksia. Luonnollisesti laatu korvaa kuitenkin määrän. Kannattaa erottua parhailla teoksillaan.

Teosten myyntiaika ja rajoitukset muualla tapahtuvaan myyntiin?

 

Teokset voivat olla esillä muualla, mutta niiden ollessa Artiossa myynnissä, niiden mahdollinen myynti on suoritettava Artiossa. Näin, koska jokaista teosta on aina vain yksi myynnissä. Emme halua pilata myyjän mainetta sillä, että ostajan hankkima teos osoittautuukin jo myydyksi muualla. Teosten lukitusaika on kolme kuukautta, jonka jälkeen niiden esillä olo Artiossa on toistaiseksi voimassa ja koska tahansa peruttavissa. Tämä aika antaa Taiteilijalle, Galleristille, Taidelainaamolle ja myyvälle Keräilijälle kattavan myyntimahdollisuuden.

Mikäli teos ei myy Artion kulloinkin määrittelemässä ajassa, eikä kerää laisinkaan tykkäyksiä/ arvostusta Artion käyttäjien keskuudessa, pidättää Artio oikeuden poistaa teoksen myytävien teosten listalta.

Pitääkö taidesarjat myydä kokonaisina?

 

Artiossa myytävien taideteosten pitää olla uniikkeja. Sarjaan kuuluvat teokset katsotaan uniikeiksi, kunhan teoksen järjestys mahdollisessa sarjassa näkyy. Esimerkiksi yksi sarjan teos voi olla myynnissä Artiossa ja muut sarjan teokset muualla. Artio mahdollistaa kuitenkin sarjassa olevien teosten linkittämisen, jolloin ostajalle välittyy automaattisesti tieto teoksen kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen.

Pitääkö valokuvat myydä uniikkeina?

 

Artiossa myytävien valokuvien pitää olla uniikkeja. Sarjaan kuuluvat teokset katsotaan uniikeiksi, kunhan teoksen järjestys mahdollisessa sarjassa näkyy. Esimerkiksi yksi sarjan kuva voi olla myynnissä Artiossa ja muut sarjan teokset muualla. Artio mahdollistaa kuitenkin sarjassa olevien teosten linkittämisen, jolloin ostajalle välittyy automaattisesti tieto teoksen kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen.

Miten otan hyvän valokuvan teoksistani?

 

Hyvä valo ja kameran vakaus (alustalla, jalustalla tai hyvin vakaissa käsissä) riittävät yleensä hyvään kuvan laatuun. Mahdolliset kehykset pitää rajata pääkuvan ulkopuolelle. Teokset, joissa jää tausta kuvaan näkyviin, tulee kuvata yksivärisellä, mieluusti heijastamattomalla, valkoisella taustalla. Mikäli teos on itsessään valkoinen tai hyvin vaalea, on taustan oltava musta tai hyvin tumma.

Kuvatiedon laatu-/ kokovaatimus?

 

Kuvan vähimmäismitat ovat 1200 x 1200 pikseliä, tallennusmuoto JPEG tai PNG ja maksimikoko 5 MT.

Miten kirjoitan hyvän teoskuvauksen?

 

Teoksen itsensä tiedoissa tulee täyttää kaikki mahdolliset ’Kuka ja mitä teoksia Artiossa voi myydä?’ -kappaleessa eritellyt määreet.

Kuinka hinnoittelen teokset oikein?

 

Taiteilija voi määritellä teoksensa vapaasti, mutta usein tuttu Galleristi osaa auttaa. Artiossa myytävien teoksen vähimmäishinta on 200 euroa.

 

Teoksen hintaa voi muuttaa milloin vain, jos myynti ei ota tuulta siipien alle. Artion algoritmit pyrkivät aina löytämään jokaiselle teokselle oikean ostajan ja algoritmit mittaavatkin kaiken aikaa eri ostajatyyppien kiinnostuksen kohteita. Mikäli hinta ei ole teoksen ominaisuuksien kanssa sopusoinnussa, Artio osaa ilmoittaa sinulle tarpeen hinnanmuutokseen ja suuntaa antavan oletushinnan.

Voiko teokseni olla Artio lisäksi myös muualla myynnissä?

 

Ei voi. Teokset, jotka ovat esillä Artiossa, tulee myydä Artiossa. Mikäli haluat mainostaa teostasi muualla, voit tehdä sen, kun ilmoitat myyntipaikaksi Artion.

Voiko linkittää Taiteilijan esittelyn tai CV:n muualta artioon?

 

Kyllä, mikäli ei sivustolla myydä tai mainosteta taideteoksia muutoin kuin siten, että ne ovat hankittavissa Artiosta. Mikäli kyseessä on taiteilijan itsensä hallinnoimat, taiteilijasta itsestään tai hänen teoksistaan kertovat sivut, tulee kyseisellä sivulla olla ilmoitettu teosten olevan ostettavissa vain Artion kautta.

Muualla tapahtuvasta myynnistä johtuvan sopimusrikkomuksen seuraamukset?

Jos Artiossa oleva teos myydään muuta kautta, Artio laskuttaa sopimusrikkeen sanktiona teoksen Artiossa ilmoitetun myyntihinnan.

Myyjän tili on jäässä, kunnes sopimusrikkeen sanktio on maksettu Artiolle.

Maksamatta jätetty sopimusrikkeen sanktio estää kaikkia rikkeen tekijän omistamia, osaomistamia tai vastuullisessa asemassa edustamia tahoja hyödyntämästä Artiota.

Miksi en pysty lataamaan kuvaa teoksestani?

 

Tarkista, että kuva on oikeaa tiedostotyyppiä ja vastaa kooltaan vähimmäisvaatimuksia. Kuvien tulee olla riittävän korkealaatuisia, jotta ne voi ladata järjestelmään.

Miten lataan, muokkaan ja poistan teoksia?

 

Kun olet kirjautunut profiiliisi, pääset muokkaamaan teoksiesi tietoja ja näkyvyyttä Oma Galleria -osiossa. Voit valita, haluatko teoksen näkyvän ostajille vai tallennatko sen vain profiiliisi muokataksesi tietoja myöhemmin. Teosten poistaminen tai piilottaminen tapahtuu Artion kautta. Voit joko soittaa tai lähettää sähköpostia, jos haluat poistaa tai piilottaa teoksia. Voit itse julkaista piilotetun teoksen ja poistaa lisäkuvia. Myyntiin asetetun teoksen voi Artiossa poistaa aikasintaan kolmen kuukauden kuluttua myyntiin asettamisesta.

Poistaako Artio teoksia tai käyttäjiä applikaatiosta?

 

Jos Artion tietoon tulee, että taiteilijan profiilissa on sopimaton tai huonolaatuinen teoskuva, Artio on yhteydessä taiteilijaan. Rikoksen tunnusmerkit täyttävät kuvat ja niitä levittävät tilit poistetaan ilman ennakkovaroitusta.

Teokset, jotka eivät nauti Artion käyttäjien arvostusta, poistuvat listoilta kulloinkin voimassa olevien kriteerien pohjalta automaattisesti, eikä niitä hyväksytä listalle uudestaan, ellei teokset luoneen Taitelijan julkinen arvostus muutoin nouse Artion edellyttämälle tasolle.

Artio pidättää kaikki oikeudet julkaista, olla julkaisematta ja ylläpitää julkaisua jokaisen teoksen kohdalla.

Miten muokkaan omaa Artio-osoitettani?

 

Linkkiä omalle Artio-sivulle ei voi muokata. Poikkeustapauksissa Artio voi pyydettäessä muuttaa linkkiä.

Miten lisätä verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat esittelyyn?

 

Teoksia myyvät tahot eivät voi lisätä profiileihinsa linkkejä ulkopuoliselle sivustolle.

Miten päivitän tietojani?

 

Voit muokata kuvaasi ja tietojasi profiilissasi. Sähköpostiosoitetta et voi muokata suoraan, vaan jos haluat vaihtaa sen, ole yhteydessä Artioon.

Kuinka tiedän, että teoksiani on myyty?

 

Applikaatioon, hallintapaneeliin ja sähköpostiin tulee ilmoitus viipymättä, kun teoksesi on myyty.

 

Kuinka teos pakataan?

 

Teos tulee pakata Artion pakkausohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät Artion YLEISET KÄYTTÖEHDOT -tiedoista.

 

Miten poistan profiilini Artiosta?

 

Jos haluat poistaa profiilisi kokonaan, ota yhteyttä support@artio.app.

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä meihin.

support @ artio.app tai +358 40 376 7101

Artio – kaikki on turhaa, paitsi taide